Home

De praktijk

Bij huisartspraktijk Vons kunt u terecht voor reguliere eerste-lijns huisartsenzorg in een setting met de volgende kernbegrippen:

  • een kleinschalige organisatie;
  • een hoge continuïteit van de zorg;
  • een slagvaardige werkwijze;
  • aandacht voor de persoon en haar of zijn leefomgeving;
  • een laagdrempelige manier van praktijkvoering;
  • een wederzijds respect;
  • een opgewekte positieve werksfeer.

Nieuws

Sinds januari 2017 werkt praktijk Vons op twee verdiepingen in het praktijkpand.
Huisarts Vons en Angelique ter Riet werken vanuit hun spreekkamers op de 1e etage, Simone en Irene kunt u vinden achter de balie op de 2e etage.
 Ellen Goldschmidt heeft spreekuur op de nieuwe praktijketage.
Indien u een afspraak heeft kunt u in de wachtkamer van de betreffende etage plaats nemen.
U wordt vanzelf binnen geroepen.

 

Vaccinaties

Gaat u binnenkort op vakantie en heeft u vaccinaties en/of malaria profylaxe nodig dit kan ook bij ons! U kunt hiervoor contact opnemen met de praktijkassistentes.

 

Ik geef toestemming

Heeft u al toestemming gegeven voor het elektronisch beschikbaar stellen van uw gegevens? Zo niet, bel even naar de praktijk of klik op de volgende link www.ikgeeftoestemming.nl

NHG-Praktijkaccreditering

In september 2012 is aan huisartspraktijk Vons het keurmerk ‘geaccrediteerde huisartspraktijk’ verleend. Dit kwaliteitskeurmerk wordt toegekend aan praktijken die aantoonbaar werken aan de best mogelijke patiëntenzorg, en tevens aan een goede praktijkvoering.

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht? laat het ons weten. Via de volgende link www.khtwente.nl komt u op de website van het Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente.

nhg_keurmerk_fc_2011Praktijk Vons ziet het proces van kwaliteitsverbetering en kwaliteitsbewaking als een voortdurende onderstroom, van waaruit gepoogd wordt het verkregen keurmerk te behouden. Dit wordt jaarlijks opnieuw beoordeeld door het NPA.

In september 2017 is de praktijk opnieuw gevisiteerd en is het keurmerk opnieuw toegekend. Patiëntenenquetes en suggesties ter verbetering vormen een wezenlijk onderdeel van de kwaliteitscyclus. Er is een privacy- en klachtenregeling aanwezig in de praktijk.