Home

De praktijk

Bij huisartspraktijk Vons kunt u terecht voor reguliere eerstelijns huisartsenzorg in een setting met de volgende kernbegrippen:

  • een kleinschalige organisatie;
  • een hoge continuïteit van de zorg;
  • een slagvaardige werkwijze;
  • aandacht voor de persoon en haar of zijn leefomgeving;
  • een laagdrempelige manier van praktijkvoering;
  • een wederzijds respect;
  • een opgewekte positieve werksfeer.

M.i.v. 04-01-2021 zal Jessica Pluimers op de maandag, dinsdag en woensdag bij ons stage lopen als doktersassistente in opleiding.

M.I.V.  Januari 2021 zal het wrattenspreekuur op de eerste woensdag van de maand zijn, u kunt hier telefonisch een afspraak voor maken. 

Huisartspraktijk Vons is nu ook te vinden op facebook! Like onze pagina en wordt zo ook via social media op de hoogte gehouden van alle nieuwe praktijkinformatie 

de praktijk is GESLOTEN voor nieuwe inschrijvingen

CORONA virus : Nieuw beleid per 01-10-2020 : Mondkapjes zijn in onze praktijk verplicht!

actuele informatie kunt u vinden op www.thuisarts.nl en via RIVM 0800 – 1351

KOM NIET NAAR DE PRAKTIJK MAAR NEEM EERST TELEFONISCH CONTACT OP !

Dit om een snelle verspreiding van het corona virus tegen te gaan !!

Bij verkoudheid, keelklachten, griepklachten met of zonder koorts maak een afspraak bij de GGD 0800 1202 voor een corona test en BLIJF THUIS !  totdat u 24 uur klachtenvrij bent of de uitslag van de corona test binnen heeft !

 

Wij begrijpen dat dit voor u ongemakken zal opleveren. Wij proberen met deze maatregelen onze kwetsbare patiënten te beschermen en de voortgang van onze praktijk te waarborgen zodat we u kunnen blijven helpen.

Wij hopen op uw begrip en medewerking !

Namens ons hele team !

 

Sinds 1 maart 2018 is de praktijk opleidingspraktijk geworden voor het Huisartsinstituut van het VUMC te Amsterdam.

De artsen doen spreekuur op de eerste etage.

De praktijkassistentes Manon en Simone als ook de praktijkondersteuners Angelique, Linda en Ellen doen spreekuur op de 2e etage

(opent in een nieuwe tab)Ik geef toestemming

Heeft u al toestemming gegeven voor het elektronisch beschikbaar stellen van uw gegevens? Zo niet, bel even naar de praktijk of klik op de volgende link www.ikgeeftoestemming.nl

NHG-Praktijkaccreditering

In september 2012 is aan huisartspraktijk Vons het keurmerk ‘geaccrediteerde huisartspraktijk’ verleend. Dit kwaliteitskeurmerk wordt toegekend aan praktijken die aantoonbaar werken aan de best mogelijke patiëntenzorg, en tevens aan een goede praktijkvoering.

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht? laat het ons weten. Via de volgende link www.khtwente.nl komt u op de website van het Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente.

nhg_keurmerk_fc_2011Praktijk Vons ziet het proces van kwaliteitsverbetering en kwaliteitsbewaking als een voortdurende onderstroom, van waaruit gepoogd wordt het verkregen keurmerk te behouden. Dit wordt jaarlijks opnieuw beoordeeld door het NPA.

In oktober 2018 is de praktijk opnieuw gevisiteerd en is het keurmerk opnieuw toegekend. Patiënte enquêtes en suggesties ter verbetering vormen een wezenlijk onderdeel van de kwaliteitscyclus. Er is een privacy- en klachtenregeling aanwezig in de praktijk.