Home

De praktijk

Bij huisartspraktijk Vons kunt u terecht voor reguliere eerstelijns huisartsenzorg in een setting met de volgende kernbegrippen:

  • een kleinschalige organisatie;
  • een hoge continuïteit van de zorg;
  • een slagvaardige werkwijze;
  • aandacht voor de persoon en haar of zijn leefomgeving;
  • een laagdrempelige manier van praktijkvoering;
  • een wederzijds respect;
  • een opgewekte positieve werksfeer.

Bij informatie over corona of het vaccin kunt u op het tabblad corona klikken. 

Huisartspraktijk Vons is nu ook te vinden op facebook! Like onze pagina en wordt zo ook via social media op de hoogte gehouden van alle nieuwe praktijkinformatie https://m.facebook.com/Huisartspraktijk-Vons-106166687993181/

de praktijk is GESLOTEN voor nieuwe inschrijvingen

Sinds 1 maart 2018 is de praktijk opleidingspraktijk geworden voor het Huisartsinstituut van het VUMC te Amsterdam.

M.i.v. 01-03-2021 is dhr N. Roozendaal als arts in opleiding tot huisarts werkzaam in onze praktijk. 

De artsen doen spreekuur op de eerste etage.

De praktijkassistentes Manon en Simone als ook de praktijkondersteuners Angelique, Linda en Ellen doen spreekuur op de 2e etage.

(opent in een nieuwe tab)Ik geef toestemming

Heeft u al toestemming gegeven voor het elektronisch beschikbaar stellen van uw gegevens? Zo niet, bel even naar de praktijk of klik op de volgende link www.ikgeeftoestemming.nl

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht? laat het ons weten. Via de volgende link www.khtwente.nl komt u op de website van het Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente.

NHG-Praktijkaccreditering

In september 2012 is aan huisartspraktijk Vons het keurmerk ‘geaccrediteerde huisartspraktijk’ verleend. Dit kwaliteitskeurmerk wordt toegekend aan praktijken die aantoonbaar werken aan de best mogelijke patiëntenzorg, en tevens aan een goede praktijkvoering.

 

nhg_keurmerk_fc_2011Praktijk Vons ziet het proces van kwaliteitsverbetering en kwaliteitsbewaking als een voortdurende onderstroom, van waaruit gepoogd wordt het verkregen keurmerk te behouden. Dit wordt jaarlijks opnieuw beoordeeld door het NPA.

In oktober 2018 is de praktijk opnieuw gevisiteerd en is het keurmerk opnieuw toegekend. Patiënte enquêtes en suggesties ter verbetering vormen een wezenlijk onderdeel van de kwaliteitscyclus. Er is een privacy- en klachtenregeling aanwezig in de praktijk.