No show

Het kan natuurlijk voorkomen dat u een afspraak heeft gemaakt en deze niet kunt nakomen. Dit willen we wel graag op tijd weten zodat we andere patiënten kunnen helpen en hierdoor onze wachttijden voor iedereen kort kunnen houden.

Hoe lang van te voren moet ik dit laten weten?

Voor een afspraak bij de huisarts of assistente willen we dit graag 24-uur van te voren weten. Voor een afspraak bij de POH-Somatiek of POH-GGZ staan langere wachttijden en hierdoor willen we dit graag 48-uur van te voren weten.

Wat zijn de kosten?

De hoogte van het wegblijftarief is €13,00.
Dit tarief is vastgesteld volgens de richtlijnen van de Landelijke Huisartsen Vereniging voor patienten die zonder melding niet verschijnen op hun afspraak. Wanneer u niet uiterlijk 24 uur van te voren de afspraak afzegt zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen. U ontvangt dan een rekening van de huisarts. De kosten worden bij uzelf in rekening gebracht en niet vergoed door de verzekering.