Praktijkinformatie

De praktijk is bereikbaar op alle werkdagen. Uitgezonderd zijn cursusdagen, dagen volgend op een nachtdienst en vakantiedagen. Het spreekuur is dagelijks op afspraak. Vragen kunt u voorleggen aan de doktersassistente. Indien mogelijk zal zij uw vraag beantwoorden. Mocht het noodzakelijk zijn, dan overlegt zij met de huisarts.
Het zorggebied van de praktijk is Enschede.
De praktijk is momenteel GESLOTEN voor nieuwe patiënten.

Spreekuur huisarts

De huisarts houdt dagelijks twee spreekuren met uitzondering van woensdagmiddag en vrijdagmiddag.

REGULIER SPREEKUUR VOOR LICHAMELIJKE OF PSYCHISCHE KLACHTEN

 • In geval van meerdere klachten wordt een dubbele afspraak gemaakt.

VERRICHTEN VAN KLEINE CHIRURGISCHE INGREPEN

 • Altijd eerst tijdens het reguliere spreekuur overleg met de huisarts.

KEURINGEN

 • Voor rijbewijs, verzekeringen en hypotheken.

REIZIGERSADVISERING

 • De praktijk is LCR gecertificeerd.

Spreekuur praktijkondersteuner

De spreekuren van de praktijkondersteuner (POH-er) zijn ook uitsluitend op afspraak. Ook tijdens de afwezigheid van de huisarts gaan deze spreekuren meestal gewoon door. De POH-er werkt in nauw overleg met de huisarts.

SPREEKUUR VOOR DIABETES PATIËNTEN

 • begeleiding, voorlichting en educatie;
 • driemaandelijkse en jaarlijkse controles;
 • doorverwijzingen naar oogarts, diëtist, podotherapeut en pedicure.

SPREEKUUR VOOR COPD PATIËNTEN

 • voorlichting en educatie;
 • longfunctie testen;
 • inhalatie instructie;
 • doorverwijzingen naar fysiotherapeut, diëtist, thuiszorg en longarts.

SPREEKUUR PREVENTIE HART- EN VAATZIEKTEN

 • opsporen en begeleiden van mensen die een verhoogd risico hebben op het krijgen van hart- en vaatziekten;
 • risicofactoren zijn een hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte, roken, overgewicht, te weinig lichaamsbeweging en erfelijke belasting.

Spreekuur doktersassistente

De doktersassistente houdt elke dinsdag een spreekuur op afspraak. Zij heeft de volgende taken:

 • begeleiding patiënten met hoge bloeddruk;
 • het uitvoeren van preventie consulten t.b.v. hart- en vaatziekten;
 • het maken van baarmoederhalsuitstrijkjes;
 • het uitvoeren van gehooronderzoeken;
 • het reinigen van oren;
 • het verwijderen van hechtingen;
 • het geven van voorlichting over anticonceptie;
 • het afnemen van SOA-testen;
 • het aanstippen van wratten, dit kan elke eerste dinsdag van de maand, tussen 16.15 en 16.45 uur. 
  het geven van reizigersadvisering;
 • het beoordelen van “kleine” klachten, o.a. : keelpijn, voorhoofdholte ontstekingen, enkelverstuiking, wonden, huid;

Als u denkt een urineweginfectie te hebben, kunt u zonder afspraak ’s ochtends met een potje urine naar de praktijk komen. De urine zal ter plekke worden onderzocht.